அனுபவங்கள்தான் ஒருவரை
சமூக ஊடகம்  -
மருத்துவர்கள் வயதாக வயதாக தங்களிடம் வரும் நோயாளிகளை அதிக சோதனைகளுக்கு அவசியமில்லாமல்.,நோயின் தன்மை, தீவிரம் போன்றவற்றை தங்கள் நீண்ட கால அனுபத்தால் கணித்து விடுகிறார்கள். நோயாளியிடம் பரிவும் கனிவும் அதிகமாகிறது.ஆசிரியர்களும், பேராசிரியர்களும் வயது அதிகமானால் கண்டிப்பைக் குறைத்துக்கொண்டு, மாணவர்களின் குறும்பை ரசிக்கும் பக்குவத்தை அதிகம் பெற்று விடுகிறார்கள். மேலதிகாரிகளில் பலர், மிடுக்கையும் அதிகார தோரணையையும் குறைத்துக்கொண்டு, சகாக்களின் சிறிய தவறுகளை மன்னித்து,தக்க ஆலோசனை களைக் கூறத் தொடங்குகிறார்கள்
.
பழைய விரோதங்கள் மறக்கப்படுகின்றன, பழைய குற்றங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன.
வாழ்க்கைப் பயணம் நீள நீள ஆங்காங்கே சுமைகள் கழிக்கப்பட்டுப் பயணிப்பது எளிதாகிறது.
 வயதாக வயதாகப் பல செயல்கள் மறந்து போவது பெரிய பிரச்சினையாகத் தெரிவதில்லை. 
வயதாகி விடுகிறபோது எது, எப்படி, எந்த வகையில் நடக்கும் என்கிற புரிந்துணர்வு ஏற்படுகிறது.
சின்ன வயதில் நாமும் அப்படித்தானே இருந்தோம் என்னும் நினைவு இளையவர்களிடம் பரிவுகாட்ட வைக்கிறது.
எதையும் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளத் தோன்றுகிறது. அவசரம் குறைந்து நிதானம் கூடுகிறது.
தமது எதிர்காலத்தைப் பற்றி முதியவர்கள் சிந்தனைகூடச் செய்வதில்லை. அவர்களுக்குத் தற்காலம்தான் நிதர்சனம்.
உடம்பு முடியவில்லையா, ஓய்வு எடு.., நடக்க முடியவில்லையா, உட்காரு. உட்காரக்கூட முடியவில்லையா, படுத்துக்கொள். இதுதான் அவர்களுடைய கொள்கை.
.ஆம்.,நண்பர்களே..,"யார் ஒருவர் எடுத்த முயற்ச்சியில் உடனே வெற்றி பெற்றால் அவன் அறிவாளி..! 
அதில் பல தோல்விகளைக்கண்டு அதன்பின் வெற்றி பெறுபவன் நல்ல அனுபவசாலி..!
உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் கற்ற பாடத்தை விட அனுபவமே நல்ல பாடத்தைக் கற்றுத் தரும்.
அனுபவங்கள்தான் ஒருவரை அறிவாளி ஆக்குகின்றன.
அறிவுள்ளவர்கள் அனுபவங்களை அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர்.