Get Adobe Flash player

Articles

ஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு  வாசகங்களின்  விளக்கம்

அளிப்பபவர் : அருள்பணி இயேசு கருணாநிதி

இன்று குருத்தோலை பவனியின்போது நாம் வாசித்த லூக்கா 19:28-40 மற்றும் திருப்பலியில் வாசித்த லூக்கா நற்செய்தியாளர் எழுதிய இயேசுவின் பாடுகளையும் (லூக்கா 22:14-23:56) இணைத்து ஒரு சின்ன பகிர்வு.

Lire la suite...

எருசலேம் நோக்கிய பயணம் முதல் அறிவிப்பு
Rev. Dr. James Theophilus SDB
நன்றி : அருள்வாக்கு.காம்
 
நற்செய்திகள் நான்கும் இயேசுவை எருசலேம் நோக்கியப் பயணியாகவே சித்தரிக்கிறது. எருசலேம் தான் அவருடைய குறிக்கோளாகவும், அவருடைய உலக வாழ்க்கைப் பயணத்தின் கடை எல்லையாகவும் இருக்கிறது. இதில் யோவான் நற்செய்தியாளர் இயேசுவை பலமுறை எருசலேமில் போதிப்பவராகவும், பணி செய்பவராகவும் குறிப்பிடுகிறார்.

Lire la suite...

ஞாயிறு 13.03.2016 வாசகங்களின் விளக்கங்கள்
தருபவர்  அருள்பணி கிறித்து கருணாநிதி
அ. பாட பின்புலம்
 
பாபிலோனியாவில் அடிமைப்பட்டுக் கிடந்த யூதா மக்களை விடுதலை செய்வதாக இறைவாக்கினர் எசாயா வழியாக வாக்களிக்கும் இறைவன், அவர்களுக்கு தான் எகிப்தில் செய்த அறிகுறியை நினைவுபடுத்தி, தான் இப்போது செய்வது அதனிலும் புதியது என்று தான் தரவிருக்கும் விடுதலையின் மேன்மையைச் சொல்கின்றார்.
 

Lire la suite...

சிலுவைப் பாதை - புதிய பார்வையில்
இரக்கத்தை மையமாக வைத்து
எழுதியவர் : திருமதி ஆரோக்கிய உஷா மேரி
நன்றி : கனக தூதன் (கனடா)
Canadian Tamil Catholic Messanger
திரு அன்டன் பிலிப்

இந்தப் பட்டன்களைத் தட்டுக
சிலுவைப் பாதை - புதிய பார்வையில் முதல் பகுதி
சிலுவைப் பாதை - புதிய பார்வையில் இரண்டாம் பகுதி
சிலுவைப் பாதை - புதிய பார்வையில் மூன்றாம் பகுதி
சிலுவைப் பாதை - புதிய பார்வையில் நான்காம் பகுதி
Cross

 

கோபம் எனது அடிமை, நீயோ அதன் அடிமை

நன்றி : வத்திகான் வானொலி

sage king

அண்டை நாட்டைக் கைப்பற்றிய ஒரு பேரரசர், ஒரு நாள் மாலை, காட்டில் வேட்டையாடச் சென்றார். அப்போது தன் எதிரே வயதான முனிவர் ஒருவர் வருவதைக் கண்டு குதிரையிலிருந்து கீழிறங்கி அவருக்குத் தலை வணங்கினார். அந்த முனிவரின் கண்கள் சாந்தமும், தெய்வீக ஒளியும் நிறைந்து காணப்பட்டன.

Lire la suite...

விளக்கம் தருபவர் : அருள்பணி இயேசு கருணாநிதி
(நன்றி : அருள்வாக்கு இணையதளம்.)

முதல் வாசகம் விடுதலைப் பயணம் 3:1-8, 13-15
 
1. பாட பின்புலம்
இறைவனின் வெளிப்பாடும், அழைத்தலும் என்ற இலக்கியக்கூறுக்குள் வருகிறது இன்றைய முதல் வாசகம். நாம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் கேட்ட எசாயா மற்றும் எரேமியாவின் அழைத்தல் நிகழ்வுகளில் காணப்படும் கூறுகளே இந்த நிகழ்விலும் உள்ளன. 
 

Lire la suite...

21 02 2016 ஞாயிறு வாசகங்களின் விளக்கம்

தருபவர் அருள்பணி இயேசு கருணாநிதி

 முதல் வாசகம் தொநூ 15:5-12, 17-18

 1. பாட பின்புலம்
'உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன். உன் பெயரை சிறப்புறச் செய்வேன். நீயே ஆசியாக விளங்குவாய்' (தொநூ 12:2-3) என்று ஆபிராமை (இன்னும் 'ஆபிரகாமாக' மாறவில்லை!) அழைத்த இறைவன் இன்றைய முதல் வாசகப் பகுதியில் அவரோடு உடன்படிக்கை செய்கின்றார். உடன்படிக்கை என்பது தொடக்ககால அண்மை கிழக்கு பகுதியில் பரவலாக இருந்த ஒரு சமூக-அரசியல் பழக்கம். ஒரு ஊரின்மேல் வெற்றி கொள்ளும் அரசன், அந்த ஊரை வெற்றி கொண்டபின், அந்த ஊரையும், ஊரின் மக்களையும் தனக்குச் சொந்தமாக்கிக்கொள்கிறான். இந்த சொந்தத்தைக் குறிக்கும் சொல்லாடலே உடன்படிக்கை. உடன்படிக்கைக்கு மூன்று கூறுகள் அவசியம்: (அ) வாக்குறுதி, (ஆ) அடையாளம், (இ) கீழ்ப்படிதல். உடன்படிக்கை மேலிருந்து கீழ்நோக்கி நடைபெறும் நிகழ்வு. அதாவது, அரசன்தான் முதல் அடி எடுத்து வைத்து இதை தொடங்க வேண்டும்.

Lire la suite...

AUMONERIE CATHOLIQUE TAMOULE INDIENNE 

Copyright © 2001-2017

EMAIL : webmaster@aumonerietamouleindienne.org