Get Adobe Flash player

Articles

Thavakkaalam

தவக்காலம் ஒரு புனிதமான காலம். மனிதன் இறைவனை அதிகம் தேடுகின்ற காலம். இக்காலத்திலே நாம் ஒறுத்தல் முயற்சிகளும் தவமுயற்சிகளும் செய்ய வெண்டுமென்று திருச்சபை நமக்கு எண்பிக்கின்றது. நான் இங்கு ஒருசில ஒருத்தல் முயற்சிகளையும் தவ முயற்சிகளையும் உங்கள் முன் வைக்கிறேன். இவையெல்லாம் இத் தவக்காலத்திலே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்வைப் புனிதப்படுத்தும் உங்கள் வாழ்வானது இறைவனோடு ஒன்றாக இணைவதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமுமில்லை.

Lire la suite...

சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள் : நான் / நீங்கள்

mirror

இந்த வாரம் 'சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள்' பகுதியில் இடம் இடம் பெறும் பாத்திரம் யார்? தேடி இருப்பீர்கள். கண்டுபிடித்தீர்களா? அது வேறு யாரும் இல்லை ; நான்தான் அல்லது நீங்கள்தாம்! 'சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள்' என்ற கண்ணாடி முன் யார் நிற்கிறார்களோ அவர்கள்தான்!

Lire la suite...

 கோவில் சுத்தம்

(வத்திகான் வானொலியில் வந்த கட்டுரையின் சுருக்கம்)

நன்றி : வத்திகான் வானொலி

CLEANSE TEMPLEBE

 =சுத்தப்படுத்துதல்' என்பது தவக்காலத்தின் மைய இலக்குகளில் ஒன்று. புறத் தூய்மையைவிட, அகத் தூய்மையை வலியுறுத்தும் காலம், தவக்காலம். இத்தருணத்தில், இயேசு எருசலேம் கோவிலைச் சுத்தம் செய்யும் நிகழ்வு, இன்றைய நற்செய்தியாகத் தரப்பட்டுள்ளது. 'இயேசு கோவிலைத் தூய்மையாக்குதல்' என்ற இந்நிகழ்வு, நான்கு நற்செய்திகளிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது (மத். 21:12-17; மாற். 11:15-19; லூக். 19:45-48; யோவா. 2:13-22).

Lire la suite...

சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள் - வெரோனிக்கா
Veronica

 அடுத்து நாம் சந்திக்கும் பாத்திரம் ஒரு பெண். இவரைப் பற்றித் திருமறைநூல் ஏதும்பேசவில்லை, நற்செய்தியாளர்கள் வாய்திறக்கவில்லை! ஆனால் பரம்பரைச் செய்திகளும் காலம் காலமாய்ப் புழங்கி வந்த கதைகளும் இவருக்குத் தனி உலகமே படைத்துவிட்டன. இந்தப் பெண்மணியின் கருணைச் செயல் ஆறாம் தலத்திலே இடம் பெற்றுவிட்டது.

Lire la suite...

பகுதி 2
சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள் -  சிரேனாகிய  சிமோன்
பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ

Simon de Cyrène

 சிலுவைப் பாதையின் ஐந்தாம் தலத்தில் புதிய மனிதர் ஒருவரைச் சந்திக்கிறோம். பிலாத்துவிலிருந்து முற்றிலும் மாறு பட்டவர் வேறுபட்டவர்!   பெரும் பாரச் சிலுவையைத் தனதிரு கரங்களால் தழுவித் தோளில் தூக்கி வரும் இயேசு பெருமான் மிகவும் களைத்துப் போகிறார்! ”அப்போது அலெக்சாந்தர், ரூபு ஆகியோரின் தந்தையான சிரேன் ஊரைச் சேர்ந்த சீமோன் என்பவர் வயல்வெளியிலிருந்து வந்துகொண்டிருந்தார்.

Lire la suite...

நோன்பு நாட்கள் - தவக் காலம்
                                                                 நன்றி : சர்வ வியாபி 15.02.2015
                                                                                 'Lire la suite '

பட்டனை அழுத்துக!

Lire la suite...

சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள் - பிலாத்து 
பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ
Jesus before Pilate

சிலுவைப் பாதை என்றால் ...?
ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
உரோமைப் பேரரசன் திபெரியுசின் (Tiberius) பிரதிநிதியாக யூதேய நாட்டில் (அக்காலப் பாலத்தீனம்)  பணிற்றினான் போஞ்சு பிலாத்து.(Pontius Pilate).

Lire la suite...

விவிலிய சிலுவைப் பாதை

Biblical Way of Cross

விவிலிய சிலுவைப் பாதை(Scriptural Way of the Cross) என்பது இயேசு துன்பங்கள் அனுபவித்து, சிலுவையில் உயிர்துறந்த நிகழ்வை, முற்றிலுமாக விவிலியத் தகவல்களை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு தியானித்து இறைவேண்டல் செய்யும் கிறித்தவ பக்தி முயற்சி ஆகும். இது மரபு வழி வருகின்ற சிலுவைப் பாதையிலிருந்து சற்றே மாறுபட்டதாகும்.

Lire la suite...

Mercredi des cendres, entrée en carême

Le mercredi des cendres marque l’entrée en carême. Les cendres sont en principe les cendres des rameaux de l’année précédente qui ont été brûlés.

« Demandons au seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence ». Au cours de la célébration, après l’écoute de la Parole, le prêtre invite les fidèles à la prière et bénit les cendres faites, en principe, des rameaux bénis au dimanche des Rameaux de l’année précédente.

Lire la suite...

origine du mercredi des Cendres

Origine des Cendres

Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce jour est l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en prononçant un verset de la genèse « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière1. »

Lire la suite...

AUMONERIE CATHOLIQUE TAMOULE INDIENNE 

Copyright © 2001-2017

EMAIL : webmaster@aumonerietamouleindienne.org