Get Adobe Flash player

Lectures

திருவருகைக்காலம் 4ம் ஞாயிறு (24.12.2017) வாசகங்கள்
Annunciation 01

முதல்வாசகம்
ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார்
இறைவாக்கினர் சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் (2 சாமு. 7:1-5,8-12,14,16)

தாவீது அரசர் தம் அரண்மனையில் குடியேறியப்பின், சுற்றிலிருந்த எல்லா எதிரிகளின் தொல்லையினின்றும் ஆண்டவர் அவருக்கு ஓய்வு அளித்தார். அப்போது இறைவாக்கினர் நாத்தானைத் தாவீது அழைத்து, பாரும் நான் கேதுரு மரங்களான அரண்மனையில் நான் வாழ்கிறேன்.

Lire la suite : திருவருகைக்காலம் 4ம் ஞாயிறு (24.12.2017) வாசகங்கள் 

திருவருகைக் காலம் 3ம் ஞாயிறு (17.12.2017) வாசகங்கள்

முதல்வாசகம்
ஆண்டவரில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைவேன்.
இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-2ய, 10-11

ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவி என்மேல் உளது; ஏனெனில், அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார்; ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும், உள்ளம் உடைந்தோரைக் குணப்படுத்தவும், சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலையைப் பறைசாற்றவும், கட்டுண்டோருக்கு விடிவைத் தெரிவிக்கவும், ஆண்டவர் அருள்தரும் ஆண்டினை முழங்கவும் என்னை அனுப்பியுள்ளார்.

Lire la suite : திருவருகைக்காலம் 3ம் ஞாயிறு (17.12.2017வாசகங்கள்

டிசம்பர் 8 தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா - வாசகங்கள்
annunciation

முதல் வாசகம்

உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன்.

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20

ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனைக் கூப்பிட்டு, ``நீ எங்கே இருக்கின்றாய்?'' என்று கேட்டார். ``உம் குரல் ஒலியை நான் தோட்டத்தில் கேட்டேன். ஆனால், எனக்கு அச்சமாக இருந்தது. ஏனெனில், நான் ஆடையின்றி இருந்தேன். எனவே, நான் ஒளிந்து கொண்டேன்'' என்றான் மனிதன்.

Lire la suite : டிசம்பர் 8  தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா- வாசகங்கள் 

திருவருகைக்காலம் 1ம் ஞாயிறு (03.12.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்
voyager

முதல்வாசகம்
நீர் வானங்களைப் பிளந்து இறங்கி வரமாட்டீரா?
இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 63: 16-17, 64:1,3-8

ஆண்டவரே, நீர்தான் எங்கள் தந்தை; பண்டைய நாளிலிருந்து `எம் மீட்பர்' என்பதே உம் பெயராம். ஆண்டவரே, உம் வழிகளிலிருந்து எங்களைப் பிறழச் செய்வது ஏன்? உமக்கு அஞ்சி நடவாதவாறு எம் நெஞ்சங்களைக் கடினப்படுத்தியது ஏன்? உம் ஊழியர்களை முன்னிட்டும், உம் உரிமைச் சொத்தாகிய குலங்களை முன்னிட்டும் திரும்பி வாரும். நீர் வானங்களைப் பிளந்து இறங்கி வரமாட்டீரா? மலைகள் உம் திருமுன் நடுநடுங்குமே! நீர் இறங்கி வந்தீர்; மலைகள் உம் முன்னே உருகி ஓடின! தம்மை நம்பியிருப்போருக்காகச் செயலாற்றும் கடவுள் உம்மையன்றி வேறு யார்?

Lire la suite : திருவருகைக்காலம் 1ம் ஞாயிறு (03.12.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள் 

3 டிசம்பர் 2017 திருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறு வாசகங்கள்

விளக்கங்கள் தருபவர் : அருள்பணி இயேசு கருணாநிதி, மதுரை

I. எசாயா 63:16-17, 64:1-3,8

II. 1 கொரிந்தியர் 1:3-9

III. மாற்கு 13:33-37

 எல்லா வகையிலும் செல்வராக!

 இன்று திருவருகைக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு. இன்று திருவழிபாட்டு ஆண்டின் முதல் நாள். வாசகப் புத்தகம், கட்டளை செபம், திருப்பலி புத்தகம் என அனைத்தும் புதிதாகத் தொடங்கும். திருவருகைக்காலத்தை திருஅவை மூன்று நிலைகளில் புரிந்துகொள்கிறது: ஒன்று,

Lire la suite : எல்லா வகையிலும் செல்வராக!

இயேசு அரசர் பெருவிழா
26.11.2017)ஞாயிறு வாசகங்கள்
Last judgement

முதல்வாசகம்
என் மந்தையே, நான் ஆட்டுக் கிடாய்களுக்கும் வெள்ளாட்டுக் கிடாய்களுக்கும் இடையே நீதி வழங்குவேன்.
இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 11-12, 15-17

தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: நானே என் மந்தையைத் தேடிச் சென்று பேணிக் காப்பேன். ஓர் ஆயன் தன் மந்தையினின்று சிதறுண்ட ஆடுகளைத் தேடிச் செல்வது போல, நானும் என் மந்தையைத் தேடிப் போவேன்.

Lire la suite : பொதுக்காலம் 34ஆம் வாரம் (26.11.2017)ஞாயிறு வாசகங்கள்

பொதுக்காலம் 33ஆம் வாரம் (19.11.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்
talents

முதல்வாசகம்
திறமை வாய்ந்த பெண், தன் வேலை அனைத்தையும் விருப்புடன் தானே செய்வாள்.
நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 10-13, 19-20, 30-31

திறமை வாய்ந்த மனத்திடமுள்ள மனையாளைக் காண்பது மிக மிக அரிது; அவள் பவளத்தை விடப் பெருமதிப்புள்ளவள். அவளுடைய கணவன் அவளை மனமார நம்புகிறான்; அவளால் அவனுக்கு நலமும் வளமும் பெருகும். அவள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவனுக்கு நல்லதையே செய்வாள்; ஒருநாளும் தீங்கு நினையாள்.

Lire la suite : பொதுக்காலம் 33ஆம் வாரம் (19.11.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள் 

virgins

முதல்வாசகம்
ஞானத்தைத் தேடுவோர், அதைக் கண்டடைவர்.
சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 12-16

ஞானம் ஒளிமிக்கது; மங்காதது. அதன்பால் அன்புகூர்வோர் அதை எளிதில் கண்டுகொள்வர்; அதைத் தேடுவோர் கண்டடைவர். தன்னை நாடுவோர்க்கு அது தன்னையே விரைந்து வெளிப்படுத்தும். வைகறையில் அதைத் தேடுவோர் தளர்ச்சி அடைய மாட்டார்கள்;

Lire la suite : பொதுக்காலம் 32ஆம் வாரம் (12.11.2017ஞாயிறு வாசகங்கள்

பத்துக் கன்னியர் உவமை - ஒரு மறுவாசிப்பு
virgins

12 நவம்பர் 2017 ஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு
வாசகங்களின் விளக்கங்கள்
அளிப்பவர் : அருள்பணி  இயேசு கருணாநிதி

 I. சாலமோனின் ஞானம் 6:12-16

II. 1 தெசலோனிக்கர் 4:13-18

III. மத்தேயு 25:1-13

'குச்சி உங்கிட்ட இருக்கு என்பதற்காக எல்லாரையும் நீ குரங்கா நினைக்கக் கூடாது!' 

 - கீழிருப்பவர் ஒருவர் தனக்கு மேலிருப்பவரைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் மனதிற்குள் சொல்லிக்கொள்ளும் வாக்கியம் இது என சில வாரங்களுக்கு முன் ஒருவர் டுவிட்டி இருந்தார்.

 சரி இப்போ இது எதுக்கு இங்க?

 நீ மணமகன் என்பதற்காக லேட்டா வந்துட்டு இருக்கிற எல்லாரையும் வெளிய அனுப்புவியா?'

 ஆண்டின் பொதுக்காலம் நிறைவு பெற்று திருவருகைக்காலம் பிறக்க சில நாள்களே இருக்க, நற்செய்தி வாசகங்கள் மானிட மகன் என்னும் மணமகனின் வருகை பற்றி பேச ஆரம்பித்துவிட்டன. இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில் 'பத்துக் கன்னியர் உவமை'யை வாசிக்கின்றோம். ஏற்கனவே நாம் கேட்ட, வாசித்த இந்த உவமையை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பார்ப்போம்:

 என் பெயர் வெரோணிக்கா!

Lire la suite : பத்துக் கன்னியர் உவமை - ஒரு மறுவாசிப்பு

பொதுக்காலம் 31ஆம் வாரம் (05.11.2017)-ஞாயிறு வாசகங்கள்
jesus 20

முதல்வாசகம்
நெறிதவறி நடந்தீர்கள். உங்கள் போதனையால் பலரை இடறிவிழச் செய்தீர்கள்.
இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 14b-2: 1-2,8-10

`நானே மாவேந்தர்'' என்கிறார் படைகளின் ஆண்டவர். ``இப்பொழுது, குருக்களே! உங்களுக்கு நான் தரும் கட்டளை இதுவே: என் பெயருக்கு மாட்சி அளிக்க வேண்டும் என்பதை உங்கள் இதயத்தில் பதித்துக் கொள்ளுங்கள். எனக்கு நீங்கள் செவிகொடுக்காவிடில் உங்கள் மேல் சாபத்தை அனுப்புவேன். உங்களுக்குரிய நல்லாசிகளைச் சாபமாக மாற்றுவேன்.

Lire la suite : பொதுக்காலம் 31ஆம் வாரம் (05.11.2017)-ஞாயிறு வாசகங்கள் 

AUMONERIE CATHOLIQUE TAMOULE INDIENNE 

Copyright © 2001-2017

EMAIL : webmaster@aumonerietamouleindienne.org