Get Adobe Flash player

Lectures

jesus 19

முதல் வாசகம்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 23 - 3: 9

கடவுள் மனிதர்களை அழியாமைக்கென்று படைத்தார்; தம் சொந்த இயல்பின் சாயலில் அவர்களை உருவாக்கினார். ஆனால் அலகையின் பொறாமையால் சாவு உலகில் நுழைந்தது. அதைச் சார்ந்து நிற்போர் இறப்புக்கு உள்ளாவர். நீதிமான்களின் ஆன்மாக்கள் கடவுளின் கையில் உள்ளன. கடுந்தொல்லை எதுவும் அவர்களைத் தீண்டாது. அறிவிலிகளின் கண்களில் இறந்தவர்களைப் போல் அவர்கள் தோன்றினார்கள்.

Lire la suite : 02.11.2017 இறந்தோர் நினைவு நாள் வாசகங்கள்

நவம்பர் 1 புனிதர் அனைவர் பெருவிழா - வாசகங்கள்

jesus 18

புனிதர் அனைவரின் மகிமைக்காக இன்று பெருவிழாக் கொண்டாடி நாம் எல்லோரும் ஆண்டவரில் அகமகிழ்வோம். அவர்களுடைய விழாவை முன்னிட்டு, வானதூதரும் மகிழ்ந்து இறைவனின் திருமகனை வாழ்த்துகின்றனர்.

முதல் வாசக முன்னுரை:

திருவெளிப்பாடு 7: 2-4, 9-14

இறப்புக்குப்பின் நிலைவாழ்வு ஒன்று உண்டு’ என்பது கிறிஸ்தவத்தின் தொன்மை வாய்ந்த நம்பிக்கைகளுள் ஒன்றாகும். அதன்படி உலக வாழ்வில் மேற் கொள்ளப்பட்ட செயல்களின்படி ஒருவருக்குத் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். விண்ணகக் கொடையை உடனடியாகப் பெறுவது என்பது எதிர்பார்ப்பாகும். அதன்படி புதுவாழ்வு பெற்ற புனிதர் கூட்டத்தை தம் காட்சியில் கண்ட திருத்தூதர் யோவான் விவரிப்பதை

  எடுத்துக்கூறும் முதல் வாசகத்தைக் கவனமுடன் கேட்போம்

Lire la suite : நவம்பர் 1  புனிதர் அனைவர் பெருவிழா - வாசகங்கள்

பொதுக்காலம் 30ஆம் வாரம் (29.10.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்
jesus 17

முதல்வாசகம்
விதவை, அனாதை யாருக்கும் நீ தீங்கிழைக்காதே.
விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 21-27

ஆண்டவர் கூறியது: அன்னியனுக்கு நீ தொல்லை கொடுக்காதே! அவனைக் கொடுமைப் படுத்தாதே. ஏனெனில் எகிப்து நாட்டில் நீங்களும் அன்னியராய் இருந்தீர்கள். விதவை, அனாதை யாருக்கும் நீ தீங்கிழைக்காதே. நீ அவர்களுக்குக் கடுமையாகத் தீங்கிழைத்து அவர்கள் என்னை நோக்கி அழுது முறையிட்டால், நான் அவர்கள் அழுகுரலுக்குச் செவிசாய்ப்பேன்.

Lire la suite : பொதுக்காலம் 30ஆம் வாரம் (29.10.2017ஞாயிறு வாசகங்கள்

jesus 15

முதல்வாசகம்
சைரசுக்கு ஆண்டவர் திருப்பொழிவு செய்துள்ளார். பிற இனத்தாரை அவர்முன் அடிபணியச் செய்வார்.
இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 45: 1, 4-6

சைரசுக்கு ஆண்டவர் திருப்பொழிவு செய்துள்ளார்; பிற இனத்தாரை அவர்முன் அடிபணியச் செய்வார். அரசர்களை அவர்முன் ஆற்றல் இழக்கச் செய்வார்; கோட்டை வாயில்களை அவர்முன் பூட்டியிராது திறந்திருக்கச் செய்வார்; அவரது வலக் கையை உறுதியாகப் பற்றிப் பிடித்துள்ளார்; அவரிடம் ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே: என் ஊழியன் யாக்கோபை முன்னிட்டும் நான் தேர்ந்துகொண்ட இஸ்ரயேல் பொருட்டும் பெயர் சொல்லி உன்னை அழைத்தேன்;

Lire la suite : பொதுக்காலம் 29ஆம் வாரம் (22.10.2017)- ஞாயிறு வாசகங்கள்

Feast

முதல்வாசகம்
ஆண்டவர் சிறந்ததொரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்வார்: அனைவரின் துன்பத் திகிலைத் தூக்கி எறிவார்
இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்த வாசகம் 25: 6-10

படைகளின் ஆண்டவர் இந்த மலையில் மக்களினங்கள் அனைவருக்கும் சிறந்ததொரு விருந்தை ஏற்பாடு செய்வார்; அதில் சுவைமிக்க பண்டங்களும், பழரசப் பானமும், கொழுப்பான இறைச்சித் துண்டுகளும், வடிகட்டிப் பக்குவப்படுத்திய திராட்சை இரசமும் பரிமாறப்படும்.

Lire la suite : பொதுக்காலம் 28ஆம் வாரம் (15.10.2017)- ஞாயிறு வாசகங்கள்

பொதுக்காலம் 27ஆம் வாரம் (08.10.2017) ஞாயிறு - வாசகங்கள்
Vine yard

முதல்வாசகம்
ஆண்டவரது திராட்சைத் தோட்டம் இஸ்ரயேல் குடும்பத்தாரே:
இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-7

என் நண்பரைக் குறித்துக் கவி பாடுவேன்; என் அன்பரின் திராட்சைத் தோட்டத்தைப் பற்றிக் காதல் பாட்டொன்று பாடுவேன். செழுமைமிக்கதொரு குன்றின்மேல் என் நண்பருக்குத் திராட்சைத் தோட்டம் ஒன்றிருந்தது. அவர் அதை நன்றாகக் கொத்திக் கிளறிக் கற்களைக் களைந்தெடுத்தார்; நல்ல இனத் திராட்சைக் கொடிகளை அதில் நட்டுவைத்தார்; அவற்றைக் காக்கும் பொருட்டுக் கோபுரம் ஒன்றைக் கட்டி வைத்தார்; திராட்சைப் பழம் பிழிய ஆலை ஒன்றை அமைத்தார்; நல்ல திராட்சைக் குலைகள் கிட்டும் என எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தார்;

Lire la suite : பொதுக்காலம் 27ஆம் வாரம் (08.10.2017) ஞாயிறு - வாசகங்கள் 

two sons

முதல்வாசகம்
பொல்லார் நீதியையும் நேர்மையையும் கடைப்பிடித்தால், தம் உயிரை அவர்கள் காத்துக் கொள்வர்.
இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். 18:25-28

ஆண்டவர் கூறுவது: "தலைவரின் வழி செம்மையானதாக இல்லை " என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். இஸ்ரயேல் வீட்டாரே! கேளுங்கள். என் வழியா நேர்மையற்றது? உங்கள் வழிகளன்றோ நேர்மையற்றவை!

Lire la suite : பொதுக்காலம் 26ஆம் வாரம் (01.10.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள் 

vine yard workers

முதல்வாசகம்
என் எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் அல்ல.
இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 6-9

ஆண்டவரைக் காண்பதற்கு வாய்ப்புள்ள போதே அவரைத் தேடுங்கள்; அவர் அண்மையில் இருக்கும் போதே அவரை நோக்கி மன்றாடுங்கள். கொடியவர் தம் வழிமுறையையும், தீயவர் தம் எண்ணங்களையும் விட்டுவிடுவார்களாக;

Lire la suite : பொதுக்காலம் 25ஆம் வாரம் (24.09.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்

பொதுக்காலம் 24ஆம் வாரம் (17.09.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்:
unmerciful man

முதல்வாசகம்
பழிவாங்குவோர் ஆண்டவரிடமிருந்து பழிக்குப்பழியே பெறுவர்.
சீராக் ஞானநூலிலிருந்து வாசகம்: சிஞா.27:30-28:1-9

வெகுளி, சினம் ஆகிய இரண்டும் வெறுப்புக்குரியவை: பாவிகள் இவற்றைப் பற்றிக் கொள்கின்றார்கள். பழிவாங்குவோர் ஆண்டவரிடமிருந்து பழிக்குப்பழியே பெறுவர். ஆண்டவர் அவர்களுடைய பாவங்களைத் திண்ணமாய் நினைவில் வைத்திருப்பார்.

Lire la suite : பொதுக்காலம் 24ஆம் வாரம் (17.09.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்:

பொதுக்காலம் 23ஆம் வாரம் (10.09.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்
Jesus 12

முதல்வாசகம்
தீயோர் தம் வழியிலிருந்து திரும்பும்படி நீ அவர்களை எச்சரிக்காவிடில், அவர்களது இரத்தப்பழியை உன் மேல் சுமத்துவேன்.
இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 7-9

ஆண்டவர் கூறியது: மானிடா! நான் உன்னை இஸ்ரயேல் வீட்டாருக்கும் காவலாளியாக ஏற்படுத்தியுள்ளேன். என் வாயினின்று வரும் வாக்கைக் கேட்கும் போதெல்லாம் நீ என் பொருட்டு அவர்களை எச்சரிக்க வேண்டும். தீயோரிடம் நான், ` ஓ தீயோரே! நீங்கள் உறுதியாகச் சாவீர்கள்' என்று சொல்ல, அத்தீயோர் தம் வழியிலிருந்து திரும்பும்படி நீ அவர்களை எச்சரிக்காவிடில், அத்தீயோர் தம் குற்றத்திலேயே சாவர்;

Lire la suite : பொதுக்காலம் 23ஆம் வாரம் (10.09.2017) ஞாயிறு வாசகங்கள்

AUMONERIE CATHOLIQUE TAMOULE INDIENNE 

Copyright © 2001-2017

EMAIL : webmaster@aumonerietamouleindienne.org